Böcker

Om Du önskar beställa många ex av någon av böckerna, kontakta oss för offert; vi kan ge mängdrabatt. Detta gäller även eboken ifall Du vill dela ut den till alla anställda. 

Promotivt förändringsarbete

 Clas Malmström, David Loid 2020.  pris: 396 kr

”Nominerad till priset ”Årets mest givande faktabok” år 2020 !

De senaste 15 åren har jag jobbat mer och mer som företagsläkare och har specialiserat mig på psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Utifrån mina erfarenheter både som läkare, stressforskare och som entreprenör och företagsledare har jag fått en bra mix av insikter och kompetenser som gör att jag kan bistå kundföretagen på ett annorlunda sätt än gängse företagsläkartjänster, fr a utvecklingsprogram för att öka engagemang och arbetsglädje.
I dessa uppdrag har jag mött alldeles för många desillusionerade och lidande medarbetare, vars engagemang och entusiasm tagits ur dem genom att deras arbetsplats har utsatts för ett klantigt förändringsprogram. Det förekommer många felaktigheter i gängse change mangement som inte bara skadar människorna som blir utsatta för det utan också själva verksamheten. Till slut kände jag att det var dags att skriva en bok om detta, och då stötte jag ihop med David, organisationsforskare vid Chalmers, som hade samma grundsyn på detta fenomen men utifrån en helt annan infallsvinkel, vilket blev en synnerligen givande kombination. I denna bok försöker vi inte bara förklara hur felaktiga förändringsmetoder förstör för organisationer utan också hur man kan göra i stället för att få igång och hålla liv i konstruktiva utvecklingsprocesser som både de berörda människorna och verksamheten mår bra av.
/ Clas Malmström

Under alla år som man har sett förändringsprojekt som kört fast och när ledningen har tryckt på så har det allt för ofta landat i lidande, ineffektivitet och konflikter. Därför var det oerhört förlösande att börja samarbeta med Clas i och med att hans bakgrund inom psykiatrin och individens arbetspsykologi passar så bra ihop med de perspektiv på organisationers beteenden som jag länge arbetat med. Vårt samarbete har mynnat ut i en modell för förändring och utveckling som tar sin utgångspunkt i hur organisationer och människor faktiskt fungerar och inte hur företagsledningar och konsulter vill att de skall fungera.
/David Loid

”Boken är välinformerad, realistisk, insiktsfull och värdefull för de som vill jobba med organisationsförändring med utsikt till att leda någonstans.”
/ Mats Alvesson, professor företagsekonomi Lunds Universitet

Beställ boken från Bokus

Läs mer om innehållet i boken

Ett bra liv är inte bekvämt

 Clas Malmström, Krilons Förlag 2018 . 2:a upplagan 2023 
pris: 329 kr, e-bok: 209kr

Ett bra liv – hög livskvalitet, god hälsa, glädjefylld vardag, ork att engagera sig i meningsfulla och väsentliga saker, samhörighet med människor man verkligen bryr sig om  –  är inget man får till skänks utan måste göra sig förtjänt av och kämpa för. Därför är mental styrka av central betydelse i hälsovård och rehabilitering.

Det går visst att köra hårt med sig själv, må bra under tiden och hålla i längden ― bara man vet hur. Positiv stress har lika starka kopplingar till god hälsa som negativ stress har till ohälsa. Den här boken klargör detta både teoretiskt och praktiskt. Boken vänder sig till människor med pretentioner på livet vad gäller både prestationer och välbefinnande, de som vill lära sig att bättre förstå sina egna mentala styrkor och svagheter och hur det går till att göra sitt bästa utan att duka under för stressen. Efter en teoretisk genomgång i de inledande kapitlen är boken fylld av exempel på hur man använder sig av de verktyg som är grunden för mental styrketräning. Läsaren guidas till ett personligt anpassat urval av praktiska tillämpningar och övningar för att förstärka sin stresstålighet, återhämtningskvalitet, prestationsförmåga, energitillgång och välbefinnande. Det här är en bok som man med lätthet sträckläser en gång och sedan ofta konsulterar under lång tid av intensiv personlig utveckling. 

Beställ boken från Bokus

Köp boken som E-bok på Bokus

Lagarbetarskap – Konsten att skapa entusiastiska arbetsplatser

Clas Malmström & Peter Bengtsson, P&C Förlag 2011 pris: 380 kr

Det roligaste och mest intressanta i livet gör vi tillsammans med andra. Lagarbetarskap handlar om att lyckas tillsammans på jobbet. Att tydliggöra mening och riktning för det gemensamma engagemanget ger energi. Denna energi ger större möjligheter att lyckas nå de gemensamma målen och skapar entusiasm i arbetsgruppen och i företaget.

Boken ger handfasta råd om hur du åstadkommer ett lyft i din arbetsgrupp. Nödvändig teoretisk bakgrund ges med ett enkelt språk. Kort sagt: boken visar på konkreta sätt att skapa en entusiastisk och uthålligt högpresterande arbetsplats.

Boken vänder sig till chefer och ledare och lär läsaren:

  • hur man utvecklar medarbetarskapet till nästa nivå
  • att använda några enkla verktyg för att öka prestationsförmågan och arbetsglädjen i gruppen
  • hur du med din grupp skapar en överenskommelse som håller
  • vilka förutsättningar du behöver ha på plats för att höja motivation, engagemang och effektivitet
  • hur ni sätter mål som verkligen driver handling i vardagen
  • hur ni definierar värderingar som alla vill leva efter
  • hur du får alla i din arbetsgrupp att vara fokuserade på att göra varandra bättre
  • hur du utmanar dina medarbetare för att de ska nå sin fulla potential
  • att jobba med uppföljningar och feedback på helt nya sätt
  • hur du som chef avlastas när gruppen blir mer självgående, tar större ansvar för det dagliga arbetet och för sin egen utveckling en konkret metod för att skapa en riktigt god psykosocial arbetsmiljö

SLUTSÅLD. Men går att beställa som print on demand om minst 10 ex.

Möjlighetstänk! – mental träning i nytt ljus

Clas Malmström, ICA-förlaget 2009 pris: 195 kr

Många av oss tror att glädje och entusiasm är sinnestillstånd som drabbar oss när omständigheterna är goda. Och visst, så kan det vara – men det är långt ifrån hela sanningen! Entusiasm är till stor del en känsla som kommer inifrån. Den dyker upp när vi tar kommando över oss själva och skapar de förutsättningar som behövs för att vår hjärna ska koppla på ”glädje-systemet”.

I denna bok lär Clas Malmström ut sin metod för mental styrketräning: ”möjlighetstänkande”. Det är en relativt enkel träningsmetod genom vilken du kommer att kunna öka antalet minuter per timme och antalet timmar per dag då entusiasmen får tränga fram och genomsyra ditt liv. Boken beskriver hur du kan lära dig att bemästra de vanligaste hindren för prestationsförmåga och livskvalitet (nervositet, oro, osäkerhetskänslor och trötthet) och hur du konkret och praktiskt kan gå till väga för att oftare ta vara på möjligheter till entusiasm och glädje i din vardag.

Möjlighetstänk! erbjuder dig en verktygslåda för livet, med vilken du kan träna upp de mentala färdigheter du behöver för att prestera väl under press, upprätta och nå långsiktiga livsmål, förstärka din upplevelseförmåga och bli mer närvarande – färdigheter som alla karaktäriserar en sann livsentusiast.

Beställ här

Stressa rätt

Clas Malmström, Libers förlag 2007 pris: 190 kr

”Jag har själv arbetat som chef och företagare i väldigt stressutsatta positioner. Det har fått mig att inse hur viktigt det är att stressa på rätt sätt – för om du hanterar ditt stressiga liv offensivt kommer du att må bättre. Många människor lever ett stressigt liv och stressar på fel sätt. Det leder till att de blir ineffektiva, utmattade och riskerar att känna sig utbrända.

I den här boken ger jag dig sju effektiva verktyg för att stressa rätt. Jag visar dig vägen till att säga nej till andra och ja till dig själv. Att prioritera stenhårt, att åta dig ”lagom” mycket, att hantera andras förväntningar – och ställa egna krav. Att sträva efter livskvalitet i vardagen, att vara närvarande och hantera en sak i taget, och att växla mellan ansträngning och vila.

Om du använder verktygslådan kan du lättare hålla dig i ”friskzonen”, där du mår bra, är tänd men inte spänd och känner dig energisk. Somliga verktyg är enkla att använda, andra kräver viss träning – jag uppmanar dig att verkligen försöka, för du kommer att märka att ditt liv blir bättre.”

Stressa rätt ingår i Exec.-serien – specialskriven affärslitteratur för ledare, chefer och andra som har ont om tid och som söker snabb och effektiv kompetensutveckling. Varje bok ger relevant och kärnfull kunskap med praktisk nytta i det dagliga arbetet.

SLUTSÅLD. Men går att beställa som print on demand om minst 10 ex.

Mental Handbok – för dig som vill prestera på topp, tåla stress och njuta av livet

Clas Malmström, P&C Förlag 2013 pris: 290 kr

Det går visst att köra hårt med sig själv, må bra under tiden och hålla i längden, bara man vet hur. Den här boken klargör detta både teoretiskt och praktiskt. Boken vänder sig till människor med pretentioner på livet både vad gäller prestationer och välbefinnande, de som vill lära sig bättre förstå sig på sin egen prestationsförmåga och hur det går till att göra sitt bästa under press utan att duka under för stressen.

Efter en inledande teoretisk genomgång av vad vi kan lära oss av uthålligt högpresterande personer, är boken fylld av exempel på hur man använder sig av de sju färdigheter som är grunden för offensiv stresshantering. Läsaren guidas till ett personligt anpassat urval av praktiska tillämpningar och övningar för att förstärka sin stresstålighet så att prestationsförmåga och välbefinnande kan höjas.

Det här är en bok man med lätthet sträckläser en gång, och sedan ofta ”konsulterar” under en lång tid av intensiv personlig utveckling tills man har blivit en så stresstålig högpresterare som man vill bli.

SLUTSÅLD. – allting i denna bok finns med i 2:a upplagan av boken ”Ett bra liv är inte bekvämt”
(se ovan)

Konsten att vara entusiastisk

Clas Malmström & Peter Bengtsson, P&C Förlag 2012 pris: 280 kr

Entusiastiska medarbetare är svårare att ersätta. Den extra omtanken, viljan att göra det lilla extra, gör att kunder, kollegor och chefer gillar dessa människor. Allt annat lika är det de mest entusiastiska medarbetarna som vinner. De är mest efterfrågade, de inger mest förtroende, de gör mest nytta och de är minst umbärliga när rationaliseringskniven skär i organisationen nästa gång. Den som hittar entusiasmen i sitt arbete ökar dessutom chansen att gå vidare till mer utmanande och stimulerande uppgifter. Vem blir utvald att komma med i utvecklingsgrupper och vem blir först befordrad, den oentusiastiske eller den entusiastiske?

Att veta hur man ökar sin egen entusiasm och livsglädje är ett sätt att ta kommando i sitt eget liv. Entusiasm är ett mentalt tillstånd som man kan träna på att försätta sig i oftare. Trots det går många av oss omkring med negativa tankespiraler och är likgiltiga inför vad som händer i världen och i vår omedelbara närhet. Genom att lära sig addera en liten dos entusiasm i vardagen kan man öka sin inre styrka och smitta av sig på människor man bryr sig om med glädje och positiv energi. Boken beskriver hur du kan bemästra de vanligaste hindren för entusiasm (trötthet, nervositet, oro, osäkerhet, känslor av meningslöshet och uttråkning) och hur du konkret och praktiskt kan gå till väga för att oftare ta vara på möjligheter till framgång, positiva upplevelser och välbefinnande i din vardag.

Boken är en självhjälpsbok utan pekpinnar där författarna lättsamt och pedagogiskt lotsar läsaren på en underhållande resa mot ökad livsglädje. Med värme och humor blandas intressanta historier med personliga erfarenheter och anekdoter vilket får läsaren att ryckas med och ta till sig bokens viktiga budskap: livet är för kort för att inte tas till vara, och den sinnesstämning alla människor helst vill befinna sig i är just entusiasm som är motsatsen till depression.

Genom att lära sig hur man i små steg kan öka sin egen entusiasm i vardagen upplever man snabbt en förändring i hela tillvaron, på jobbet, hemma med familjen, i umgänget med vänner. Vardagen blir lättare att klara av även i perioder när det blåser motvind.

SLUTSÅLD. Men går att beställa som print on demand om minst 10 ex.

Chefen som gör skillnad

Clas Malmström & Lennart Skoglund, Gothia Förlag/Gothia Fortbildning 2013. 2:a upplagan 2016.  pris: 290 kr

Chefen som gör skillnad vänder sig till dig som vill bli mer effektiv i ditt ledarskap. Oavsett om du är ny som chef eller har mångårig erfarenhet ger boken dig verktyg för att möta en rad olika konkreta situationer.

Boken tar upp begrepp som behovsanpassat ledarskap, motivationsmekanismer, hur man påverkar och utvecklar medarbetare och team, och hur man hanterar förändringar i vardagen. Den behandlar också den psykosociala arbetsmiljön med allt vad det innebär av stress, konflikter och mänskliga relationer ur både en teoretisk och praktisk infallsvinkel.

SLUTSÅLD. Men går att beställa som print on demand om minst 10 ex.